این مجموعه فعالیت خود را از سال 1379 با عنوان شـرکت دات با گرایـش تبلیـغات و بازاریابی آغاز نمود .

 

سپس با انـجام دو پروژه عظیـم اطلاع رسانی در صنعت کشور جـایگاه ممتازی در میان صنایع مختلف بدست آورد .

 

از اینـرو با توجه به روند روبه رشد جایگاه تبلیـغات و اطلاع رسانی در میان شـرکت های تولیدی و صنعتی ایـن مرکز

 

پس از تحقیقات و جمع آوری امکانات و نیرو های متخصص در امـر چاپ و تبلیغات مبادرت به انجام پروژه های چاپی

 

در سطوح مختلف به همراه جمع آوری تجربیات گوناگون گردید .

 

سپس با توجه به نیاز شرکتها و مراکز تولیدی و صنعتی جهت تهیه سالنامه و سهولت در انتخاب و خرید مبادرت به

 

برگزاری اولیـن نمایشگاه سـررسید در فضـایی بالغ بر 180 متـر و ارائه بیش از 200 مدل سررسید نمود و با توجه به

 

استقبال مشتریان تا سال 1385 موفق به برگزاری 5 نمایشگاه مستمر گردید .

 

لذا با تـوجه به افزایش مشتریان و شناخته شدن در بازار سررسید تصمیـم به خرید ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

 

و همچنین بکار گیری افراد مجرب جهت راه اندازی کارگاه صحافی گرفته شد .

 

اکنون پــس از گذشت 7 سـال از شـروع فـعالیت بخش صحـافی ایــن بخش با ظـرفیت تــولید 300/000 سـررسیـد و

 

500/000 دفتر در سال آماده ارائه خدمات گستـرده و متنوع و همچنین خدمات مشاوره ای در زمینه با طراحی و تولید به

 

               مشتریان گرامی می باشد.

 

امید است با ارائه ایده ها و محصولات برتر همچون گذشته بتوانیم جایگاه خود را در میان صنایع مختلف حفظ نماییم .

 

سررسید 1395